LAZER LİPOLİZİS

Lazerin yağları yakmada hem mekanik hemde termal etkisi bulunur.

LAZER LİPOLİZİS

Yıllardır zayıflama alanındaki çaılışmalar; zaman kaybını engellemeyi, kolay uygulamayı, kanamayı azaltmayı, yan etkileri azaltmayı ve ciltte sıkılaşmayı hedeflemiştir.

NEDEN LAZER LİPOLİZ ?

Bu hedeflerin ışığı altında yapılan çalışmalar NDYAG lazer kullanımının YAĞ şekillenmesine aktif rol oynadığını bildirmektedir..

LAZER LİPOLİZ NE DEMEKTİR ?

Kelime olarak
LAZER =LAZER AMPLİCATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION
LİPO =yag
LYSIS =Destrlikslyon ,parcalanma anlamına gelir .
Yani kelime anlamı olarak lazerle yağı parçalamaktır.

LAZERLİPOLİZ NASIL ETKİ ETMEKTEDİR ?

Lazerlipoliz uygulaması yağ hücrelerini parçalar. Yağ hücrelerinin sayısı parçalanmaya bağlı olarak azalır. Her bir yağ hücresinin kendinin bin katına dek büyüyebilme özelliği olduğunu düşünecek olursak ,yağ hücrelerinin parçalanarak ortamdan uzaklaştırılmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış olur. Lazer ışıgının etkisi ile içerdeki damarlarda koagüle olacağı için kanama görülmeyecektir. Gene lazer ışığının kollojenin yeniden oluşmasına yaptığı pozitif etki ile, ortamda kollojen yeniden yapılanacak ve işlem sonrası sarkma görülmeyecektir. LAZER bu işlemi yaparken iki etki mekanizması kullanır.

1)Fotomekanik etki

2)Fototermal etki

Fotomekanik etki yağ hücrelerini ısıtarak ve buharlaştırarak parçalama
etkisidir.

Fototermal etki ise yağ hücrelerini hızlı ısıtarak patlatma etkisidir.
İşlem sırasında ısıtma olacağı için küçük damrların kanaması engellenir.

İŞLEM NASIL UYGULANIR ?

İşlem öncesinde  fizyolojik bir serum, alkali  ve lokal his kaybı sağlayan bir ürünle bir karışım hazırlanır. Bu karışım doku  içerisine  enjekte  edilerek hastanın ağrı duyması minumuma indirilir.Eğer hasta genede bir şey hissetmek istemiyorsa,klinik şartlarımızda sedasyon  anestezisi yapılarak hasta çok kısa bir sürelik sedasyon yapılır. İşlem öncesinde  yapılacak bölgeler ışınsal olarak çizilerek hazırlanmalıdır. Kanülle  içeri girilerek atış yapmaya başlanılır.POP- corn etkisi  dediğimiz yağ hücrelerinin patlama sesi duyulur. Işık geldikçe yağ hücreleri patlar .Yüzeyel ,orta ,ve  derin katmanlara toplam öngörülen ısıyı vermek gerekir. İşlem sonrasında cilt hatırı sayılır şekilde  sıcak olacaktır. Lipoliz sonrasında erimiş yağ kanülle dışarı alınacaktır.

İŞLEM SONRASINDA YAPILMASı GEREKENLER NELERDİR?

İşlemin hemen sonrasında  lazer uygulanan  alan sargı , bandaj yada korse gibi  bir kompresyon materyali ile  baskılanmaktadır. Bu baskılama 3-4 hafta  devam etmelidir. Bir ay kadar ,güneşten kaçınılmalıdır. Haftada iki lenfatik drenaj yada ultrasound uygulamasına  başlanmalı ve iki ay kadar devam etmelidir.

İŞLEM SONRASINDA YAPILMASı GEREKENLER NELERDİR?

İşlemin hemen sonrasında  lazerlipoliz yapılan alan sargı , bandaj yada korse gibi  bir kompresyon materyali ile  baskılanmaktadır. Bu baskılama 3-4 hafta  devam etmelidir. Bir ay kadar ,güneşten kaçınılmalıdır. Haftada iki lenfatik drenaj yada ultrasound uygulamasına  başlanmalı ve iki ay kadar devam etmelidir.